novosti

VODIME_Prelijepo Crveno jezero Imotski, Beautiful Red Lake in Imotski

Javna ustanova More i krš

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja županije u svrhu zaštite i očuvanja izvornosti prirode, održavanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Ustanova također nadzire i provođenje uvjeta te mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja.

Javna ustanova More i krš na temelju Zakona o zaštiti prirode upravlja sa 42 zaštićena područja i to: 3 posebna rezervata, 14 spomenika prirode, 16 značajnih krajobraza, te 9 spomenika parkovne arhitekture.

Na području Imotske krajine obuhvaćenom projektom VODIME, četiri su zaštićena područja kojima upravlja Javna ustanova More i krš .
To su: spomenik prirode Crveno jezero, spomenik prirode Modro jezero, značajni krajobraz Prološko blato i posebni rezervat Vrljike.

Skip to content