novosti

Predavanje na temu : „EPIPHREATIC FLOW IN KARST AQUIFERS“

U sklopu projektnih aktivnosti, na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, organizirano je, 16. ožujka 2022. godine, predavanje na temu  „The epiphreatic flow in karst aquifers theory, models and observations“.

 Predavanje je održao prof. dr. sc. Franci Gabrovšek, fizičar i karstolog, profesor karstologije sa Sveučilišta u Novoj Gorici, istraživač  Instituta za istraživanje krša Slovenske akademije znanosti i umjetnosti.

Prof. Gabrovšek je razvio je nekoliko računalnih modela speleogeneze u pukotinskim medijima koji su doveli do otkrića brojnih mehanizama u nastajućim krškim vodonosnicima: između ostalih, ocjenjivali su ulogu miješane korozije, evoluciju neograničenih vodonosnika, ulogu podzemnih izvora ugljičnog dioksida u speleogenezi, važnost izmjene fluida između vodova i matriksa te ukazali na problem kršenja na mjestima brana. Svi ovi rezultati objavljeni su u knjizi iz 2005. „Procesi speleogeneze: modelinski pristup“, koja se smatra glavnom referencom u tom području. Kasnije je razvio i koristio modele koji su demonstrirali mehanizme formiranja urušavanja dolina, denudacije krške površine, vertikalni razvoj krša u mladim orogenima itd.

S mladim istraživačima radio je na hidraulici velikih vodova u Postojnskoj jami i u krškom zaljevu Ljubljanice te razvio nove speleogenetske modele koji su se prvi pozabavili problemom prijelaza na vadozni tok. U novijem razdoblju kombinira terensko prikupljanje podataka i numeričke modele za proučavanje širenja poplavnih valova kroz sustav vodova, uglavnom u vodonosniku Kras (sustav Reka –Timavo) i slivovima Ljubljanice. Nedavno je proširio istraživanja na proučavanje mikroklime u špiljama.

Surađivao je na mnogim primijenjenim studijama vezanim uz izgradnju autocesta i željeznica u kršu te zaštitu i korištenje vodnih resursa krša. Od 2012. godine predsjednik je Stručnog vijeća Regionalnog parka Škocjanske jame. Od 2002. do 2012. bio je pomoćnik urednika, a od 2012. glavni je urednik časopisa Acta Carsologica. Suorganizator je mnogih znanstvenih skupova kao član Instituta za istraživanje krša ili u okviru Europske geoznanstvene unije. Redovito sudjeluje na međunarodnim sastancima kao pozvani/glavni govornik. Profesor je karstologije na Sveučilištu u Novoj Gorici, gdje predaje nekoliko kolegija na poslijediplomskom studiju karstologije.

Predavanje prof. Gabrovšeka :

Predavanje 1. dio : https://vodime.eu/wp-content/uploads/2022/04/Predavanje_1.-dio.pdf

Predavanje 2. dio : https://vodime.eu/wp-content/uploads/2022/04/Predavanje_2.-dio.pdf

Skip to content