novosti

Predavanje prof. emeritusa dr. sc. Ognjena Bonaccia na temu “Suše i adaptacija na njih”

U sklopu projektnih aktivnosti, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, organizira javno predavanje priznatog hrvatskog i svjetskog hidrologa , prof. emeritusa dr. sc. Ognjena Bonaccia, koji, kao dio stručnog tima, također sudjeluje u ovom projektu.

Predavanje, na temu “Suše i adaptcija na njih”, održati će se online, dana 05. listopada 2021. godine , utorak, u  10:00 h, putem virtualne platforme Zoom , a svi koji su zainteresirani mogu mu pristupiti na sljedećoj poveznici: https://us06web.zoom.us/j/84990812042

Dr. sc. Ognjen Bonacci, profesor emeritus Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka iz područja hidrologije krša, čiji znanstveni rad karakterizira interdisciplinarni pristup.

Među njegovim najznačajnijim znanstvenim doprinosima su hidrološke metode definiranja površine i granice slivova u kršu, objašnjavanje fenomena ograničenih maksimalnih izlaznih kapaciteta krških izvora te ponašanje podzemnih voda u krškim provodnicima i krškoj matrici kao posljedica intenzivnih oborina. Prvi je u svijetu objavio i objasnio specifične nagle poplave u kršu te kreirao i objavio principe nove interdisciplinarne znanosti koju je nazvao ekohidrologijom krša.

Brojni znanstveni i stručni radovi prof. Bonaccia objavljeni su u vodećim svjetskim časopisima za geologiju, hidrogeologiju, klimatologiju, hidrauliku, hidrologiju i zaštitu okoliša. Njegova knjiga o krškoj hidrologiji  Karst hydrology with special reference tothe Dinaric karst, izdavača Springer – Verlag, udžbenik je na brojnim svjetskim sveučilištima. Prof. Bonacci se u svom znanstvenom istraživanju također intenzivno bavi i klimatskim promjenama i varijacijama te je kao pozvani predavač o svojim pristupima promjeni ili varijaciji klime govorio na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i sveučilištima. Za svoj znanstveni rad primio je Državnu nagradu “Nikola Tesla” 1988. godine i Nagradu grada Splita 1988. godine, a odbor za podjelu državnih nagrada za znanost dodijelio mu je 2010. godinu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti nagradu za životno djelo

Skip to content