novosti

Sudjelovanje na Eurokarst konferenciji

Eurokarst je europska konferencija o hidrogeologiji krša i karbonatnih ležišta koju svake dvije godine organiziraju sveučilišta u Neuchâtelu (Švicarska), Besançonu (Francuska) i Málagi (Španjolska).

Ovogodišnja, 3. konferencija, održana je u Malagi, od 22. lipnja do 25. lipnja. Glavni cilj konferencije je bila rasprava i diseminacija najnovijih trendova u istraživanju krških vodonosnika i vodnih resursa na temelju rezultata dobivenih različitim metodologijama na krškim terenima diljem svijeta.

Na Eurokarstu u Malagi sudjelovala su dva člana istraživačkog tima projekta VODIME sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, voditelj istraživanja, izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić i doktorandica Adrijana Vrsalović.

Naši istraživači predstavili su rezultate istraživanja objavljene u znanstvenom članku  Karst Lake’s Dynamics Analysis as a Tool for Aquifer Characterisation at Field Scale, Example of Cryptodepression—Red Lake in Croatia (članak je dostupan na mrežnim stranicama časopisa Water na sljedećem linku: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/5/830).

U ovome radu analizirani su postojeći podaci količina oborina te razina voda u Crvenom Jezeru, jednom od krških jezera pokraj grada Imotskog. U svrhu boljeg razumijevanja hidrogeološkog funkcioniranja jezera izvršena je analiza kvazirecesijskih krivulja dobivenih na temelju postojećih podataka mjerenih vodostaja u razdoblju od 28. rujna 2013. do 20. ožujka 2019. Glavna recesijska krivulja (MRC) izdvojena je korištenjem Adapted matching strip metode, Tabulation metode i metode po Petrašu. Dominantni hidrogeološki mehanizam identificiran je pomoću kvazi-koeficijenata recesije koji definiraju odnos komponenata direktnog i podzemnog otjecanja. Analiza podataka u vremenskoj i frekvencijskoj domeni pokazala je povezanost izvora Opačac s Crvenim jezerom, kao i dominaciju regionalnog toka u kršu.

Apstrakt kojim je istraživanje predstavljeno na konferenciji :

https://vodime.eu/wp-content/uploads/2022/07/Poster_eurokarst_final.pdf

Skip to content