novosti

Održana zavšna konferencija i okrugli stol

U Pučkom otvorenom učilištu u Imotskom, odražna je završna konferencija projekta VODIME, 22. svibnja 2023. godine, te okrugli stol, 23. svibnja 2023. godine.

Završna konferencija održala se povodom završetka projekta VODIME, usmjerenog na jačanje otpornosti na klimatske promjene ranjivih sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na specifičnom području Imotske krajine. Manifestaciju je pozdravnim govorima otvorila predstavnica Grada Imotskog Ana Marija Radeljić te izv. prof. dr. sc. Neno Torić, v.d. dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, nakon čega su slijedile prezentacije projektnih istraživača sa ciljem predstavljanja projektnih rezultata.

U sklopu projektnih aktivnosti, Nositelj projekta je s projektnim partnerima proveo primijenjeno istraživanje čija je okosnica bila kontinuirano praćenje kvalitete i količine vode, klimatskih parametara te modeliranje hidrogeološkog sustava šireg obuhvata Imotskog polja. Na temelju prikupljenih podataka i modela analizirao se utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse i sektor poljoprivrede, a također se ispitala iskoristivost hidroenergetskih potencijala, kao i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije u Imotskom polju te iskorištenje iste u svrhu hibridnog reverzibilnog postrojenja.

Kao glavni projektni cilj, izrađena je integralna studija koja sadržava mjere prilagodbe na klimatske promjene sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na području provedbe. U sklopu ove studije izrađeni su i sveobuhvatni planovi očuvanja održive poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanja Imotskog polja, te prilagodbe klimatskim promjenama odabirom otpornijih vrsta i rekultivacije postojećih poljoprivrednih površina, kao i cjelovita studija upravljanja vodnim resursima područja provedbe. Također je izrađen i Pametni sustav za podršku odlučivanju u upravljanju Imotskim poljem u prilagodbi klimatskim promjenama. Pametni sustav je digitalna platforma koja će vrednovati prikupljene podatke i nuditi opcionalna rješenja kod odlučivanja povezanih s upravljanjem vodnim resursima poljoprivredom, energetikom i turizmom.

Za kraj je priređen prigodni domjenak za sve sudionike.

Sljedeći dan je održan okrugli stol na kojem se sa predstavnicima javnosti diskutiralo o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama i svemu što one donose za šire područje Imotske krajine.

Događaji su bili otvoreni za svu zainteresiranu javnost.

Skip to content