novosti

Plan mjera prilagodbe i akcijski plan

U sklopu projekta VODIME  izrađena je integralna studija o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 

Plan mjera prilagodbe klimatskim promjenama za područje Imotske krajine ima za cilj osigurati nesmetani daljnji napredak regije suočene sa promjenjivim uvjetima okoliša. On uzima  u obzir jedinstvene karakteristike krškog krajolika, jedinstveni hidrogeološki sustav odgovoran za prostornu raspodjelu površinske i podzemne vode, lokalnu proizvodnju hrane i energije te najzastupljenije privredne djelatnosti i ekonomsku aktivnost stanovništva. 

Izradom integralne studije identificirani su najznačajniji utjecaji klimatskih promjena na krško područje Imotske krajine, kao što su promjene u vremenskoj distribuciji oborina i sušnih perioda, povećana učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih pojava te porast temperatura. Također su identificirane najosjetljivije djelatnosti i sustavi unutar zajednice s osvrtom na hidrološki sustav, poljoprivredu, energetiku i turizam. 

Akcijski plan za sinergijsko korištenje instrumenata Kohezijske politike i drugih programa Unije (LIFE, Obzor Europa itd.) također je izrađen u sklopu projektnih aktivnosti, a za cilj ima operacionaliziranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama sadržanih u Integralnoj studiji, kako bi se maksimiziralo korištenje financijskih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Akcijski plan:

https://vodime.eu/wp-content/uploads/2023/06/VODIME_Akcijski-plan_final_26052023-1.pdf

Integralna studija, plan adaptacije klimatskim promjenama za područje Imotskog:

https://www.dropbox.com/s/sgdrxojx3esn56c/Plan adaptacije na klimatske promjene Imotski copy.pdf?dl=0

Skip to content